Belot iliti Bela

Fenomenalna kartaška igra, koja, osim što je jako zanimljiva, pomaže [i] održavanju moždanih vijuga.

Karte [špil]

Igrači/ce

Početak igre

Dijeljenje

Zvanje aduta

Zvanja

Igranje

Bodovi

Do koliko se igra?

Isključivo po dogovoru

Otvorena bela

vrh Karte [špil]

Belot se igra kartama, popularno zvanim, "Mađarice" [15 kuna u "sve po 12 kuna"].
Špil sadrži 32 karte koje su podijeljene u 4 "boje":
~   herc [srce],
~   kara [bundeva],
~   pik [zelje] i
~   tref [žir].
Svaka "boja" ima 8 karata: sedmicu, osmicu, devetku, desetku, dečka, damu, kralja i asa.

vrh Igrači/ce

Minimalan broj igrača/ica je 2, maksimalan 4.
Najčešće se igra "u četvero" i to u parovima [suigrači/ce ne vide međusobno karte jedan/na drugome = igra se s "neotvorenim" kartama koje svaki/a igrač/ica drži u ruci i ostala/e 3 igrača/ice ih ne mogu vidjeti sve dok ih ne baci na stol (ili pokazivanjem zvanja ili bacanjem karata za vrijeme igre) = cilj je "srušiti" protivnički par].
Pri igri "u četvero" u igri se nalaze sve karte, igranjem "u troje" odnosno "u dvoje" određen broj karata nalazi se (iz)van igre.

vrh Početak igre

Igra [partija] započinje na način da jedan/na od igrača/ica uzme špil u ruke [obično se prvi/a djelitelj/ica određuje na način da svi/e igrači/ce redom, suprotno od smjera vrtnje kazaljki na satu, "presjeku" špil te miješa ona osoba koje je, ovisno o dogovoru, špil presjekla ili "na" najmanjoj ili "na" najvećoj karti] i promiješa ga. Nakon što ga promiješa, daje igraču/ici lijevo od sebe, u smjeru vrtnje kazaljki na satu, da ga presječe, te potom podijeli igračima/cama karte, počevši od prvog/e igrača/ice desno od sebe, suprotno od smjera vrtnje kazaljki na satu.

vrh Dijeljenje

Dijeljenje "u četvero"

(3+3)+2= djelitelj/ica igračima/cama podijeli po 8 karata na način da prvo svima podijeli 3 karte, pa još 3, te na kraju još po 2.

Dijeljenje "u troje"

(3+3)+4+2_adut= djelitelj/ica igračima/cama podijeli po 10 karata na način da prvo svima podijeli 3 karte, pa još 3, te na kraju još po 4, a preostale dvije karte stavlja sa strane "u talon".
(3+3)+4+2_mus= djelitelj/ica prvom/oj igraču/ici podijeli 12 karata (3+3+4+2) te drugom/oj igraču/ici i sebi po 10 karata (3+3+4) na način da prvo svima podijeli 3 karte, pa još 3, zatim svima još po 4, te na kraju prvom/oj igraču/ici još 2.
(3+3)+6_mus_odnosno_+4= djelitelj/ica prvom/oj igraču/ici podijeli 12 karata (3+3+6) te drugom/oj igraču/ici i sebi po 10 karata (3+3+4) na način da prvo svima podijeli 3 karte, pa još 3, te na kraju prvom/oj igraču/ici još 6, ostalima po 4.

Dijeljenje "u dvoje"

3+3+4= djelitelj/ica sebi i suigraču/ici podijeli po 10 karata na način da prvo oboma podijeli 3 karte, pa još 3, zatim jednu kartu stavlja na stol okrenutu licem prema gore, podijeli još po 4 karte svakome, te na kraju ostatak špila stavlja na stol okrenut licem prema gore i to okomito na onu kartu koju je prilikom dijeljenja stavio/la na stol.
16+16= Otvorena Bela.

vrh Zvanje aduta

"U četvero"

Igrači/ce uzimaju u ruke prvih 6 karata, zadnje 2 ostavljaju okrenute licem prema dolje na stolu. "Čast" "zvanja" aduta prva ima osoba kojoj su prvoj podijeljene karte. Ukoliko ne želi "zvati" aduta kaže "dalje" i "čast prelazi" na narednog/u igrača/icu. Ovisno o dogovoru prije početka igre, "zadnji/a" igrač/ica [osoba koja je dijelila karte] ili "zove pod mus" [zadnji/a obavezno mora zvati, bez obzira na to koliko dobre/loše karte imao/la] ili kaže "u koš" [zadnji/a ne mora obavezno zvati] nakon čega se pristupa "ponovnom" dijeljenju [ovisno o dogovoru ili opet miješa ista osoba ili ona kojoj su prvoj bile podijeljene karte]. Nakon što netko izabere [zove] aduta, igrači/ce uzimaju u ruke preostale 2 karte.

"U troje"

(3+3)+4+2_adut
Igrači/ce uzimaju u ruke prvih 6 karata, preostale 4 ostavljaju okrenute licem prema dolje na stolu. "Čast" "zvanja" aduta prva ima osoba kojoj su prvoj podijeljene karte. Ukoliko ne želi "zvati" aduta kaže "dalje" i "čast prelazi" na narednog/u igrača/icu. Ovisno o dogovoru prije početka igre, "zadnji/a" igrač/ica [osoba koja je dijelila karte] ili "zove pod mus" [zadnji/a obavezno mora zvati, bez obzira na to koliko dobre/loše karte imao/la] ili kaže "u koš" [zadnji/a ne mora obavezno zvati] nakon čega se pristupa "ponovnom" dijeljenju [ovisno o dogovoru ili opet miješa ista osoba ili ona kojoj su prvoj bile podijeljene karte]. Nakon što netko izabere [zove] aduta, igrači/ce uzimaju u ruke preostale 4 karte s time da osoba koja je zvala aduta uzima i 2 dodatne karte iz talona, te prije početka igre 2 stavlja [natrag] u talon [te dvije karte ne sudjeluju u igri, ali se po svršetku dijeljenja zbrajaju, osobi koja je zvala aduta, s ostalim štihovima].
(3+3)+4+2_mus odnosno (3+3)+6_mus_odnosno_+4
Prvi/a igrač/ica uzima u ruke prvih 6 karata, preostalih 6 [4+talon odnosno 6] ostavlja okrenute licem prema dolje na stolu i "zove pod mus", ostali/e igrači/ce uzimaju u ruke svih 10 karata. "Muso/lina" po zvanju aduta uzima u ruke preostalih 6 karata [4+talon odnosno 6], te prije početka igre 2 stavlja u talon [te dvije karte ne sudjeluju u igri, ali se po svršetku dijeljenja zbrajaju, osobi koja je zvala aduta, s ostalim štihovima].

"U dvoje"
Igrači/ce uzimaju u ruke prvih 6 karata, preostale 4 ostavljaju okrenute licem prema dolje na stolu. Adut se bira u "dva kruga". Prvo se odlučuje o tome prihvaća li se za aduta "boja" karte koja je prilikom dijeljenja stavljena na stol s licem prema gore. Ukoliko ista bude izabrana za aduta, nebitno tko je zvao/la aduta, po dogovoru ili samo s prvih 6 karata u ruci ili nakon što se sve karte uzmu u ruke, ukoliko netko ima adutovu sedmicu, njome može zamijeniti adutovu kartu koja je prilikom dijeljenja stavljena na stol s licem prema gore. "Čast" "zvanja" aduta prva ima osoba kojoj su prvoj podijeljene karte. Ukoliko ne želi "zvati" aduta kaže "dalje" i "čast prelazi" na djelitelja/icu. Ukoliko i on/a kaže dalje, tada prvi/a igrač/ica može za aduta izabrati jednu od preostale tri "boje". Ukoliko prvi/a igrač/ica i drugi put kaže "dalje", tada djelitelj/ica može za aduta izabrati jednu od preostale tri "boje". Ovisno o dogovoru prije početka igre, "zadnji/a" igrač/ica [osoba koja je dijelila karte] ili "zove pod mus" [zadnji/a obavezno mora zvati, bez obzira na to koliko dobre/loše karte imao/la] ili kaže "u koš" [zadnji/a ne mora obavezno zvati] nakon čega se pristupa "ponovnom" dijeljenju [ovisno o dogovoru ili opet miješa ista osoba ili ona kojoj su prvoj bile podijeljene karte]. Nakon što netko izabere [zove] aduta, igrači/ce uzimaju u ruke preostale 4 karte.

vrh Zvanja

Prije "bacanja" prve karte, igrači/ce provjeravaju imaju li kakvo zvanje.
3 karte u nizu = 20 bodova
4 karte u nizu = 50 bodova
5/više karata u nizu = 100 bodova
4 sedmice = 0 bodova
4 osmice = 0 bodova
4 devetke = 150 bodova
4 desetke = 100 bodova
4 dečka = 200 bodova
4 dame = 100 bodova
4 kralja = 100 bodova
4 asa = 100 bodova
dama+kralj u adutu ["bela": može se i ne mora zvati za vrijeme igre; zove se na način da se prilikom bacanja dame ili kralja, s time da nije bitno koja se od te dvije karte baci prva, vikne "bela", ukoliko se prvo baci jednu, pa onda drugu i tek se za druge vikne "bela" - zvanje ne vrijedi; ukoliko se uopće ne zove "bela" - zvanje ne vrijedi] = 20 bodova
svih 8 adutovih karata u nizu ["belot"] = pobjeda
4 iste vrijede više od stotke "u nizu", npr. ukoliko "protivnički/e" igrači/ce imaju: A = 4 asa, B = 7+8+9+10+dečko u nizu = mada oba zvanja vrijede 100, računat će se samo zvanje od A.
4 dečka su najjača, slijede 4 devetke, 4 asa, 4 desetke, 4 kralja, te najslabije 4 dame.
Igrač/ica može imati više zvanja odjednom, npr. 4 asa + "belu" [ukupno 120 bodova]; 7+8+9 i dečko+dama+kralj gdje su još dama+kraj i "bela" jer su u adutu [ukupno 60 bodova]...
Postoji i [dopušteno je] "vezano zvanje" [jedna karta sudjeluje u 2 zvanja, npr. 7+8+9 u trefu + 4 devetke = tref devetka sudjeluje i u "dvajst" i u "150"].

"U četvero"

Ukoliko više igrača/ica ima zvanje/a, a suparnici/e su, ["u četvero" se igra "u paru" = 2 + 2; par čine igrači/ce koji/e sjede jedno nasuprot drugome], vrijedi/e zvanje/a onog para koji ima najjače zvanje, npr. A+C imaju 4 asa, a B+D 4 u nizu [50] = vrijedi samo zvanje od A+C jer je "jače"; A+C imaju 20 do kralja, a B+D 20 do asa = vrijedi samo zvanje od B+D jer je "jače"; A+C imaju 20 do dečka i 20 do dame, B+D imaju 20 do devetke ["sindikat", "socijala"] i 20 do asa = vrijede zvanja od B+D jer je njihovo zvanje do asa jače od ostala 3 zvanja. Ukoliko se dogodi da igrači/ce imaju zvanja "iste jačine", npr. i jedni i drugi 20 do dame, vrijedi zvanje onih koji su "prvi po redu" što se tiče dijeljenja karata.

"U troje"

Pravilo "jačeg zvanja" vrijedi i ovdje s time da je ovdje moguće ili da zvanje/a ima samo osoba koja je zvala aduta ili da zvanja imaju [ili samo jedna od njih] ostale dvije osobe u igri, npr. osoba A [osoba koja je zvala aduta] ima 20 do dame, osoba B nema ništa, osoba C ima 20 do devetke = vrijedi zvanje osobe A; osoba A ima 50, osoba B ima 100, osoba C ima 20 = vrijede zvanja osoba B i C; osoba A ima 100 do asa, osoba B ima 100 do asa, osoba C ima 100 do asa = vrijedi zvanje osobe A jer je "prva po redu" što se tiče dijeljenja karata...

"U dvoje"

Ukoliko oba/e igrača/ice imaju zvanje/a, vrijedi/e zvanje/a onog/e koji/a ima najjače/a zvanje/a. Ukoliko se dogodi da igrači/ce imaju zvanje/a "iste jačine", npr., među inim, oboje 20 do dame, vrijedi/e zvanje/a onog/e koji/a je "prvi/a po redu" što se tiče dijeljenja karata.

vrh Igranje

"Čast" "započinjanja igre" [bacanja prve karte] ima osoba kojoj su prvoj podijeljene karte [može započeti igru s bilo kojom kartom]. Ostali/e igrači/ce bacaju redom dalje [suprotno od smjera vrtnje kazaljki na satu]. Obavezno je "odgovaranje na boju" i "bacanje 'vrjednije' ['jače'] karte" [iber], npr. adut je herc: ukoliko osoba A baci tref dečka, osoba B mora baciti "jačeg trefa" [damu, kralja, desetku ili asa], ukoliko nema "jačeg trefa" onda mora baciti "slabijeg trefa" [sedmicu, osmicu ili devetku], ukoliko uopće nema trefa onda mora ["presjeći"] baciti aduta [kojeg god želi], ukoliko nema ni aduta tada može baciti bilo koju kartu; osoba C mora baciti trefa [jačeg od tref(ov)a koj(i)eg je/su bacila/e A/B; ukoliko je osoba B bacila aduta, adut je "jača boja" od "boje koja nije adut", tada se smatra da je bačen najjači tref i osoba C može baciti bilo kojeg trefa] odnosno aduta ukoliko nema trefa [ukoliko je osoba B bacila aduta, osoba C mora baciti "jačeg aduta", slabijeg samo ako nema jačeg] odnosno bilo što ukoliko nema ni trefa ni aduta... Štih [nakon što svaki/a od igrača/ica odgovori na prvu bačenu kartu] dobiva onaj/a igrač/ica [par] koji/a je bacio/la najjaču kartu. Igrač/ica koji/a je dobio/la [pokupio/la] štih baca "narednu prvu" kartu i tako se baca sve dok se ne pokupe svi štihovi/izbace sve karte.
U slučaju "varanja" [ne poštivanja "boje" odnosno "presijecanja"], ovisno o dogovoru, može se "oštećenima" pisati [upisati bodovi] dijeljenje odnosno cijela partija [pobjeda] ili pak samo ponoviti dijeljenje.

vrh Bodovi

Partiju čini niz dijeljenja.
Nakon svakog dijeljenja igrači/ce upisuju broj dobivenih bodova [štihovi + zvanja].
Bodovi [svih] dijeljenja se zbrajaju.
Pobjednica/e partije je/su osoba/e [ovisno o tome igralo li se solo ili u parovima] čiji je zbroj [svih] dijeljenja najveći.
sedmica = 0 bodova
osmica = 0 bodova
devetka = 0 bodova [ukoliko je u pitanju "boja" koja je adut, tada devetka vrijedi, 14 bodova]
desetka = 10 bodova
dečko = 2 boda [ukoliko je u pitanju "boja" koja je adut, tada dečko vrijedi, 20 bodova]
dama = 3 boda
kralj = 4 boda
as = 11 bodova
Osoba/e koja/e je/su pokupila/e zadnji štih dobiva/ju dodatnih 10 bodova.
Čista igra = dijeljenje u kojem nije bilo zvanja: ukupni (z)broj bodova iznosi 162.
Ukupna igra = čista igra + zvanja.
Osoba/e koja/e je/su zvala/e aduta mora/ju u dijeljenju skupiti najmanje 50%+1 bod od ukupnog (z)broja bodova ukupne igre [ukoliko je u dijeljenju bilo 20 zvanja tada je ukupan (z)broj bodova ukupne igre 162+20=182 što znači da osoba/e koja/e je/su zvala/e aduta mora/ju imati najmanje (182/2)+1=92 boda da bi "prošla/e" dijeljenje odnosno da ne bi "pala/e"]. U protivnom joj/im se piše "pad" = 0 bodova ("dugominusnica"), a ostalim igračima/cama bodovi se pišu na sljedeći način: "u četvero" - protivničkom paru 162 boda + eventualna zvanja kako svoja tako i protivnika/ca; "u troje" - drugoj i trećoj osobi svakoj posebno koliko je koja skupila štihovima + eventualna svoja zvanja; "dvoje" - ovisno o dogovoru ili protivniku/ci 162 boda + eventualna zvanja kako svoja tako i protivnika/ce ili protivniku/ci zbroj bodova iz svih štihova + eventualna zvanja kako svoja tako i protivnika/ce.
Ukoliko osoba/e pokupi/e SVE štihove u dijeljenju, tada dobiva/ju 252 boda [štih mač, štihmač, štihača, štiglja, štilja; štihača kod igranja "u četvero": "ručna"/"iz ruke" - jedan/na od partnera/ica sam/a "pokupi" sve štihove, "obična" - "zaslužna/e" oba/je partnera/ice] + eventualna zvanja kako svoja tako i svih ostalih igrača/ica.
Ukoliko osoba/e nije/su dobila/e niti jedan štih u dijeljenju ne priznaje/u joj/im se zvanje/a zvana u tom dijeljenju.

vrh Do koliko se igra?

Ovisno o dogovoru, može se igrati ili "na dosta" [partija se prekida onog trena čim netko skupi potreban broj bodova za pobjedu; ukoliko je/su u pitanju osoba/e koja/e je/su zvala/e aduta, ne mora biti zadovoljen 50%+1 uvjet, bitno je samo da trenutno ima/ju dovoljno bodova za "izlaz"] ili "na prolaz" [partija završava svršetkom onog dijeljenja nakon kojeg zbroj svih dijeljenja iznosi najmanje onoliko bodova koliko je potrebno za pobjedu].
Za osobu/e koja/e je/su pobijedila/e se kaže da je/su "izašla/e" odnosno da je/su "vani".

"U četvero"
Za pobjedu je potrebno skupiti najmanje 1001 bod.

"U troje"
Za pobjedu je potrebno skupiti najmanje 701 bod [može se igrati do 1001].

"U dvoje"
Za pobjedu je potrebno skupiti najmanje 501 bod [može se igrati do 701 odnosno 1001].

vrh Isključivo po dogovoru

Ukoliko igrač/ica "u rukama" ima 4 sedmice i 4 osmice: može tražiti poništenje dijeljenja [ponovno dijeljenje].
Može se dogovoriti da 4 sedmice odnosno 4 osmice vrijede 100 bodova.
Ona/j tko je izgubio/la: može birati tko će miješati prvo dijeljenje sljedeće partije.
Može se dogovoriti da za vrijeme igre [dijeljenja] nije dopušteno pregledavanje pokupljenih štihova.
Ukoliko osoba ne može odlučiti što će zvati [adut]: može "okrenuti" [pokazati svima] jednu od svojih neokrenutih karata sa stola [2, 4 ili 6 - ovisno o tome koliko igrača/ica igra] što će ["boja" te karte] automatski postati adutom.
Uobičajeno je "belot" niz svih 8 adutovih karata [no]: može se dogovoriti da se "pod" "belot" prizna i 8 karata u nizu "boje" koja nije adut.
Može se dogovoriti da ima "višenja" [situacija u kojoj kod igranja "u četvero" oba para (kod igranja "u troje" osoba koja je zvala aduta i <zbroj štihova> ostale dvije osobe odnosno kod igranja "u dvoje" protivnici/e) imaju isti broj bodova, npr. 81, pa dogovore da se onima koji/e su zvali/e aduta 81 piše: ili "privremeno" = ostat će im ukoliko u sljedećem dijeljenju zovu aduta i prođu, ako ne prođu, briše im se tih 81 i piše protivnicima/ama odnosno ne moraju zvati aduta ali moraju dobiti barem jedan štih; ili "bezuvjetno"].

vrh Otvorena bela

Igra se "u dvoje".
Djelitelj/ica protivniku/ci i sebi podijeli po 16 karata na sljedeći način: karte "slaže", i protivniku/ci i sebi, u 2 reda, dvoslojno, u svaki red po 8 karata, 4 okrenute licem prema dolje [neotkrivene karte], 4 okrenute licem prema gore [otkrivene karte]; rezultat je taj da na kraju svaki/a igrač/ica ima ispred sebe 2 reda karata, svaki red sadrži po 8 karata koje su složene u dva sloja: drugi sloj karata [karte koje su okrenute licem prema gore] nalazi se na prvom sloju karata [karte koje su okrenute licem prema dolje].
Prvi red od 4 karte okrenute licem prema dolje, prvi sloj
Djelitelj/ica protivniku/ci složi 4 karte u nizu, [karte: 1, 2, 3 i 4], jednu pored druge, licem prema dolje, u "prvi red" [bliže protivniku/ci]; zatim isto tako sebi složi jedan red [karte: 5, 6, 7 i 8].
Drugi red od 4 karte okrenute licem prema dolje, prvi sloj
Djelitelj/ica protivniku/ci složi 4 karte u nizu, [karte: 9, 10, 11 i 12] jednu pored druge, licem prema dolje, u "drugi red" [bliže sebi]; zatim isto tako sebi složi jedan red [karte: 13, 14, 15 i 16].
Prvi red od 4 karte okrenute licem prema gore, drugi sloj
Djelitelj/ica protivniku/ci složi 4 karte u nizu, [karte: 17, 18, 19 i 20], jednu pored druge, licem prema gore, "na" prvi red [bliže protivniku/ci]; zatim isto tako sebi složi jedan red [karte: 21, 22, 23 i 24].
Nedjelitelj/ica, prije podjele zadnjih 8 karata [drugi red, drugi sloj], mora "zvati pod mus" [osoba koja nije djelitelj/ica obavezno mora zvati, bez obzira na to koliko dobre/loše karte imao/la], te djelitelj/ica, nakon što protivnik/ca odredi aduta, podijeli zadnjih 8 karata.
Drugi red od 4 karte okrenute licem prema gore, drugi sloj
Djelitelj/ica protivniku/ci složi 4 karte u nizu, [karte: 25, 26, 27 i 28], jednu pored druge, licem prema gore, "na" drugi red [bliže sebi]; zatim isto tako sebi složi jedan red [karte: 29, 30, 31 i 32].
dodatno objašnjenje: npr. osoba A: ima 16 karata
prvi red, prvi sloj: karte: 1, 2, 3 i 4 - neotkrivene
drugi red, prvi sloj: karte: 9, 10, 11 i 12 - neotkrivene
prvi red drugi sloj: karte: 17, 18, 19 i 20 - otkrivene
drugi red, drugi sloj: karte: 25, 26, 27 i 28 - otkrivene
karta 9 je neotkrivena karta koja se nalazi u drugom redu u prvom sloju, pored nje se, u istom redu/sloju, nalazi karta 10; karta 25 je otkrivena karta koja se nalazi u drugom redu u drugom sloju i fizički "sjedi" na karti 9, pored nje se, u istom redu/sloju, nalazi karta 26 koja fizički "sjedi" na karti 10...
Na stolu se sada nalaze 32 karte: 16 otkrivenih i 16 neotkrivenih, svaki/a igrač/ica ima 8 otkrivenih i 8 neotkrivenih karata u dva reda/dva sloja: igra može početi.
Svaki put kada igrač/ica baci kartu, ako "ispod" bačene karte "ostane" neotkrivena karta tu, neotkrivenu kartu mora otkriti [otkrivena karta 25 nalazi se u drugom redu u drugom sloju i fizički "sjedi" na neotkrivenoj karti 9; po bacanju karte 25, kartu 9 treba otkriti, bez obzira na to hoće li ona biti bačena u narednom štihu ili ne].
Zvanja se zovu na način da igrač/ica mora započeti štih kartom iz zvanja, npr. ukoliko igrači/ca ima 4 dečka može ih zvati tek kada će biti na redu za "pokretanje novog štiha" [ne odgovaranjem na kartu kojom je protivnik/ca pokrenuo/la štih], dakle, mora prvi/a baciti jednog od ta 4 dečka; može se dogoditi da mu/joj protivnik/ca "razbije" zvanje na način da ga/ju prisili da baci jednog od ta 4 dečka kao odgovor na neku njegovu/zinu kartu - u tom slučaju - ništa od zvanja. Zvati se može u nedogled, npr. igrač/ica može imati 7+8+9 u piku i zvati 20 bacivši sedmicu; po bacanju sedmice, ukoliko se ispod nje nalazi neotkrivena karta, mora otkriti tu neotkrivenu kartu, npr. pik desetku; sada ima otkrivene pik 8+9+10 i ako mu/joj protivnik/ca ne "razbije" zvanje, kada dođe na red bacanja, može štih započeti jednom od te tri karte i [opet] zvati 20... Ukoliko igrač/ica ima, npr., 4 devetke i 50 u hercu [7+8+9+10]: bacanjem herc devetke može istovremeno zvati i "150" [4 devetke] i "50" [7+8+9+10 u hercu]... Ukoliko igrač/ica ima, npr., 50 u kari [10+dečko+dama+kralj], a kara je adut: bacanjem karo babe [dama] može istovremeno zvati i "50" [10+dečko+dama+kralj] i "belu" [dama+kralj u adutu]...
Osoba koja je zvala aduta mora u dijeljenju skupiti najmanje 50%+1 bod od ukupnog (z)broja bodova ukupne igre. U protivnom joj se piše "pad" = 0 bodova ("dugominusnica"), a protivniku/ci 162 boda + eventualna zvanja kako svoja tako i protivnika/ce.
S obzirom da se, u prosjeku, u Otvorenoj Beli, u jednom dijeljenju može skupiti oko 150-200 bodova, [zbog "silnih" zvanja], obično se igra [na prolaz] do 1001.

Ančica Sečan

index

Copyright © Ančica Sečan ~ 1999.-2999.